ขนาดกระเบื้องยางรายเรียบ     9" x 9"  ,  12" x 12" ,  18" x 18"

ขนาดกระเบื้องยางลายหินอ่อน หินแกรนิต หินทราย หินภูผา       
455  x 455 mm. (45.5 x 45.5 cm.)   
ขนาด
ขนาดกระเบื้องยางลายไม้ (100 x 91.6 cm.)
ความหนา 1.6 mm. 2.0 mm. และ 2.5 mm.
คุณสมบัติ น้ำ้้ำหนักเบา สามารถเก็บเสียงได้ดีและดูแลง่ายเป็นฉนวนกันไฟ รวมถึงหมดปัญหาเรื่องปลวก
ข้อแนะนำการใช้
1.6 mm. สำหรับพื้นที่ทั่วไป , อพารต์เมนต์
2.0 mm. สำหรับพื้นภายในบ้านทั่วไป , สำนักงาน
2.5 mm. สำหรับพื้นห้างสรรพสินค้า
กระเบื้องยาง
กระเบื้องยาง เป็นวัสดุปูพื้นรูปแบบใหม่ ไม่มีส่วนผสมของใยหิน(แอสเบสตอส) ผลิตโดยใช้เทคโนโลยีจากญี่ปุ่น  ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม   JIS A 5705  มีลวดลายเลียนแบบธรรมชาติ   เช่น ลายหินอ่อน  หินแกรนิต  หินทราย หินภูผา   และลายไม้ เพื่อใช้แทนการใช้วัสดุัจริงจากธรรมชาติ
VINYL FLOOR TILES
INTERIOR DESIGN
WE  PRODUCT  GALLERY   CONTACT   NEWS   REFERENCES