PRODUCT
WE                        GALLERY  CONTACT   NEWS   REFERENCES
ความจริงแล้วนักออกแบบหลายท่าน   มักจะเลือกใช้ผ้า้ม่าน   เป็นตัวแปรสุดท้ายของการออกแบบภายใน    เพื่อใช้เสริมความเด่นของห้อง   โดยเฉพาะี่องค์ประกอบอันเป็นจุดเด่นของการตกแต่งภายใน  เช่น เครื่องเรือน ฝ้า  เพดาน  พื้นหรือผนังที่ติดตั้งเรียบร้อยแล้วยังดูไม่เด่นพอ   ก็จะนำม่านมาเป็นองค์ประกอบขั้นตอนสุดท้ายที่ติดตั้งหลังสุดนี้  มาช่วยเน้นความโดดเด่นสวยงามขึ้น    การจะเลือกใช้ผ้าม่านแบบใด  เพื่อให้เหมาะสมกับบรรยากาศและสไตล์ของการออกแบบได้นั้น ต้องรู้จักประเภทของผ้าม่าน ได้แก่  ม่านโปร่ง  ม่านทึบ  ม่านเกล็็ด (ทางตั้ง-ทางนอน) ม่านไฟเบอร์ออฟติก ม่านดึงขึ้น- ดึงลง ทั้งนี้เพราะม่านแต่ละประเภทจะสวยไปคนละสไตล์ตามความต้องการใช้สอยต่างกัน   ส่วนข้อสำคัญอีกประการในการเลือกใช้ผ้าม่านภายในห้องนั้น  จะต้องสังเกตสีของห้อง  และโทนสีของเครื่องเรือน  เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศ   ซึ่งโดยส่วนใหญ่ควรจะเป็นโทนสีกลาง ๆ   เพราะจะทำให้แต่ละห้องมีแสงเงานุ่มนวล   ดูกลมกลืนแต่สบายตา เพียงคุณเลือกใช้ผ้าม่านในห้องให้เหมะสมกับบรรยากาศ
CURTAINS
INTERIOR  DESIGN
z